Idioma :
SWEWE Membre :Login |Registre
Cercar
Comunitat enciclopèdia |Enciclopèdia Respostes |Enviar pregunta |Coneixement de vocabulari |Pujar coneixement
Total 282 Vocabulari Anterior 5 Pròxim Seleccioneu Pàgines

no imageValor al venciment
Venciment Valor Anglès: valor al venciment. Noms. Incomptables. Quan la tinença d'actius financers expirarà el valor complet de l'emissor o prestatari paga als ...
no imageEls ingressos nets
Els ingressos nets també anomenat el benefici net (benefici net) es refereix a la quantitat total requerida per pagar el benefici després d'impostos dels benefi...
no imageEl valor net realitzable
El valor net realitzable és també conegut com el "valor esperat per desfer-(valor de sortida prevista)", es refereix als béns en el curs ordinari dels...
Les vendes netesLes vendes netes
Esquema L'anomenat els ingressos per vendes nets, els ingressos per vendes menys el projecte es refereix a l'època, els ingressos per vendes nets, com ara desc...
no imageValor Net
El capital net és el total de passius menys capital, és un valor determinant important de l'empresa. La fórmula és: = Capital net de capital - Passiu És el val...
Fora de balanç de finançament fullFora de balanç de finançament full
Fora de balanç de finançament full (Finançament fora de balanç): finançament del balanç abreujat, és la necessitat d'incloure el finançament del balanç general,...
no imageCicle de funcionament
Definicions Cicle de funcionament = dies Rotació d'Inventarios de comptes per cobrar dies el volum de negocis És a dir des del principi per obtenir un inven...
Arrendaments operatiusArrendaments operatius
Arrendaments operatius, també coneguts com contractes d'arrendament de negoci, contractes d'arrendament financer són simètrics. Està dissenyat per satisfer els ...
no imageBenefici brut
La utilitat d'operació representa el balanç de les empreses comercials mercaderia ingressos per vendes menys el preu de compra de mercaderies en el post origina...
Cost originalCost original
Cost original (cost històric). L'import dels actius en efectiu o equivalents d'efectiu, ja que va fer el seu pagament. Els passius en les activitats normals de ...
no imagePreferència Participar
Breu introducció L'anomenat de participació en accions preferents, es refereix al període, a més de la quota requerida de dividend fix, sinó també el dret a pa...
no imagePercentatge de crèdit
Quin és el mètode de percentatge de les vendes a crèdit Percentatge del crèdit, també conegut com "el mètode del percentatge de vendes" és la forma d...
PortafolisPortafolis
Portfolio (Portfolio): Algunes accions, els bons en poder dels inversors o entitats financeres, instruments financers derivats i d'altres components de la col ·...
Valor actualValor actual
Valor actual (valor present), significa que els fons són descomptats al valor de l'any base, també conegut com el valor descomptat, també conegut com el valor d...
no imagePrime Rate
Introducció Taxa Preferencial (Prime Rate) La taxa d'interès preferencial dels anomenats, és el banc central del país en determinats sectors econòmics específ...
no imageLes empreses privades
Introducció Les empreses privades, (Empresa privada), una sèrie d'empreses, la seva participació en la propietat no es venen al públic per la família, els grup...
RendibilitatRendibilitat
La rendibilitat es refereix a la capacitat d'obtenir beneficis de les empreses, també conegut com fons de l'empresa o la capacitat revaloració del capital es ma...
Mètode de compraMètode de compra
Mètode de compra, també conegut pel mètode de compra per comptabilitzar les combinacions de negocis negocis. La compra dels adquireix l'empresa i els actius net...
Coeficient de liquiditatCoeficient de liquiditat
Coeficient de liquiditat, també conegut com "raó àcida" (raó àcida), es refereix a la proporció d'actius líquids a passius corrents. És una mesura de ...
no imageRedempció
Si el sol · licitant és titular de les mans de les unitats venudes en un anunci de preus i recuperar diners en efectiu, habitualment anomenat redempció. Redemp...

Total 282 Vocabulari Anterior 5 Pròxim Seleccioneu Pàgines
Cercar

版权申明 | 隐私权政策 | Drets d'autor @2018 Coneixement enciclopèdic del Món